Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đại tiểu thư của nhà tổng tham mưu gần đây có phiền muộn, một mặt là thanh mai trúc mã mà cô ấy thích xem cô như làm em gái, mặt khác, đương nhiên là bí mật nhỏ bé trên người bản thân cô ấy… Dựa theo tiểu thuyết sửa lạ

Các chương


  Chap 78 4 lượt xem
  Chap 77 4 lượt xem
  Chap 76 14 lượt xem
  Chap 75 20 lượt xem
  Chap 74 23 lượt xem
  Chap 73 12 lượt xem
  Chap 72 8 lượt xem
  Chap 71 9 lượt xem
  Chap 70 14 lượt xem
  Chap 69 10 lượt xem
  Chap 68 27 lượt xem
  Chap 67 12 lượt xem
  Chap 66 17 lượt xem
  Chap 65 48 lượt xem
  Chap 64 49 lượt xem
  Chap 63 20 lượt xem
  Chap 62 39 lượt xem
  Chap 61 31 lượt xem
  Chap 60 28 lượt xem
  Chap 59 64 lượt xem
  Chap 58 75 lượt xem
  Chap 57 38 lượt xem
  Chap 56 47 lượt xem
  Chap 55 47 lượt xem
  Chap 54 86 lượt xem
  Chap 53 57 lượt xem
  Chap 52 88 lượt xem
  Chap 51 86 lượt xem
  Chap 50 86 lượt xem
  Chap 49 105 lượt xem
  Chap 48 69 lượt xem
  Chap 47 94 lượt xem
  Chap 46 68 lượt xem
  Chap 45 82 lượt xem
  Chap 44 105 lượt xem
  Chap 43 103 lượt xem
  Chap 42 104 lượt xem
  Chap 41 104 lượt xem
  Chap 40 104 lượt xem
  Chap 39 91 lượt xem
  Chap 38 68 lượt xem
  Chap 37 100 lượt xem
  Chap 36 127 lượt xem
  Chap 35 116 lượt xem
  Chap 34 103 lượt xem
  Chap 33 127 lượt xem
  Chap 32 105 lượt xem
  Chap 31 138 lượt xem
  Chap 30 113 lượt xem
  Chap 29 136 lượt xem
  Chap 28 157 lượt xem
  Chap 27 104 lượt xem
  Chap 26 114 lượt xem
  Chap 25 128 lượt xem
  Chap 24 99 lượt xem
  Chap 23 141 lượt xem
  Chap 22 128 lượt xem
  Chap 21 110 lượt xem
  Chap 20 92 lượt xem
  Chap 19 108 lượt xem
  Chap 18 89 lượt xem
  Chap 17 92 lượt xem
  Chap 16 100 lượt xem
  Chap 15 92 lượt xem
  Chap 14 90 lượt xem
  Chap 13 92 lượt xem
  Chap 12 125 lượt xem
  Chap 11 84 lượt xem
  Chap 10 75 lượt xem
  Chap 9 88 lượt xem
  Chap 8 82 lượt xem
  Chap 7 88 lượt xem
  Chap 6 80 lượt xem
  Chap 5 73 lượt xem
  Chap 4 119 lượt xem
  Chap 3 101 lượt xem
  Chap 2 90 lượt xem
  Chap 1 284 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!