Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đại tiểu thư của nhà tổng tham mưu gần đây có phiền muộn, một mặt là thanh mai trúc mã mà cô ấy thích xem cô như làm em gái, mặt khác, đương nhiên là bí mật nhỏ bé trên người bản thân cô ấy… Dựa theo tiểu thuyết sửa lạ

Các chương


  Chap 81 12 lượt xem
  Chap 80 3 lượt xem
  Chap 79 2 lượt xem
  Chap 78 15 lượt xem
  Chap 77 15 lượt xem
  Chap 76 27 lượt xem
  Chap 75 34 lượt xem
  Chap 74 36 lượt xem
  Chap 73 28 lượt xem
  Chap 72 25 lượt xem
  Chap 71 20 lượt xem
  Chap 70 21 lượt xem
  Chap 69 20 lượt xem
  Chap 68 36 lượt xem
  Chap 67 35 lượt xem
  Chap 66 24 lượt xem
  Chap 65 73 lượt xem
  Chap 64 60 lượt xem
  Chap 63 27 lượt xem
  Chap 62 55 lượt xem
  Chap 61 46 lượt xem
  Chap 60 50 lượt xem
  Chap 59 78 lượt xem
  Chap 58 84 lượt xem
  Chap 57 47 lượt xem
  Chap 56 59 lượt xem
  Chap 55 60 lượt xem
  Chap 54 98 lượt xem
  Chap 53 71 lượt xem
  Chap 52 97 lượt xem
  Chap 51 96 lượt xem
  Chap 50 98 lượt xem
  Chap 49 116 lượt xem
  Chap 48 81 lượt xem
  Chap 47 100 lượt xem
  Chap 46 745 lượt xem
  Chap 45 94 lượt xem
  Chap 44 118 lượt xem
  Chap 43 117 lượt xem
  Chap 42 118 lượt xem
  Chap 41 116 lượt xem
  Chap 40 124 lượt xem
  Chap 39 109 lượt xem
  Chap 38 88 lượt xem
  Chap 37 111 lượt xem
  Chap 36 135 lượt xem
  Chap 35 129 lượt xem
  Chap 34 116 lượt xem
  Chap 33 139 lượt xem
  Chap 32 115 lượt xem
  Chap 31 149 lượt xem
  Chap 30 127 lượt xem
  Chap 29 143 lượt xem
  Chap 28 169 lượt xem
  Chap 27 113 lượt xem
  Chap 26 122 lượt xem
  Chap 25 142 lượt xem
  Chap 24 110 lượt xem
  Chap 23 153 lượt xem
  Chap 22 147 lượt xem
  Chap 21 117 lượt xem
  Chap 20 104 lượt xem
  Chap 19 114 lượt xem
  Chap 18 101 lượt xem
  Chap 17 97 lượt xem
  Chap 16 109 lượt xem
  Chap 15 97 lượt xem
  Chap 14 101 lượt xem
  Chap 13 110 lượt xem
  Chap 12 135 lượt xem
  Chap 11 92 lượt xem
  Chap 10 83 lượt xem
  Chap 9 95 lượt xem
  Chap 8 95 lượt xem
  Chap 7 96 lượt xem
  Chap 6 84 lượt xem
  Chap 5 84 lượt xem
  Chap 4 127 lượt xem
  Chap 3 117 lượt xem
  Chap 2 94 lượt xem
  Chap 1 293 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!