Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đại Hi Vương Triều minh pháp ti thủ tọa phương tranh, ghét ác như thù, gây thù hằn vô số, bị ác nhân vây công, vẫn lạc tại thương Man Sơn, linh hồn trùng sinh trên thân một tiểu hài nhi yếu kém, mang theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một bầu nhiệt huyết chi khí, lấy ác trừ ác, lấy tà chế tà, một đường sát phạt quả đoán...

Các chương


  Chap 40 5 lượt xem
  Chap 39 2 lượt xem
  Chap 38 3 lượt xem
  Chap 37 5 lượt xem
  Chap 36 2 lượt xem
  Chap 35 6 lượt xem
  Chap 34 7 lượt xem
  Chap 33 5 lượt xem
  Chap 32 17 lượt xem
  Chap 31 8 lượt xem
  Chap 30 4 lượt xem
  Chap 29 6 lượt xem
  Chap 28 24 lượt xem
  Chap 27 10 lượt xem
  Chap 26 27 lượt xem
  Chap 25 8 lượt xem
  Chap 24 10 lượt xem
  Chap 23 11 lượt xem
  Chap 22 27 lượt xem
  Chap 21 32 lượt xem
  Chap 20 15 lượt xem
  Chap 19 30 lượt xem
  Chap 18 25 lượt xem
  Chap 17 16 lượt xem
  Chap 16 13 lượt xem
  Chap 15 13 lượt xem
  Chap 14 12 lượt xem
  Chap 13 16 lượt xem
  Chap 12 12 lượt xem
  Chap 11 14 lượt xem
  Chap 10 38 lượt xem
  Chap 9 21 lượt xem
  Chap 8 28 lượt xem
  Chap 7 27 lượt xem
  Chap 6 37 lượt xem
  Chap 5 33 lượt xem
  Chap 4 26 lượt xem
  Chap 3 50 lượt xem
  Chap 2 110 lượt xem
  Chap 1 103 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!