Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đại Hi Vương Triều minh pháp ti thủ tọa phương tranh, ghét ác như thù, gây thù hằn vô số, bị ác nhân vây công, vẫn lạc tại thương Man Sơn, linh hồn trùng sinh trên thân một tiểu hài nhi yếu kém, mang theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một bầu nhiệt huyết chi khí, lấy ác trừ ác, lấy tà chế tà, một đường sát phạt quả đoán...

Các chương


  Chap 54 15 lượt xem
  Chap 53 5 lượt xem
  Chap 52 15 lượt xem
  Chap 51 15 lượt xem
  Chap 50 24 lượt xem
  Chap 49 25 lượt xem
  Chap 48 14 lượt xem
  Chap 47 14 lượt xem
  Chap 46 12 lượt xem
  Chap 45 14 lượt xem
  Chap 44 14 lượt xem
  Chap 43 12 lượt xem
  Chap 42 16 lượt xem
  Chap 41 12 lượt xem
  Chap 40 27 lượt xem
  Chap 39 14 lượt xem
  Chap 38 14 lượt xem
  Chap 37 23 lượt xem
  Chap 36 26 lượt xem
  Chap 35 30 lượt xem
  Chap 34 23 lượt xem
  Chap 33 15 lượt xem
  Chap 32 35 lượt xem
  Chap 31 20 lượt xem
  Chap 30 18 lượt xem
  Chap 29 29 lượt xem
  Chap 28 33 lượt xem
  Chap 27 25 lượt xem
  Chap 26 41 lượt xem
  Chap 25 21 lượt xem
  Chap 24 33 lượt xem
  Chap 23 28 lượt xem
  Chap 22 49 lượt xem
  Chap 21 46 lượt xem
  Chap 20 25 lượt xem
  Chap 19 55 lượt xem
  Chap 18 36 lượt xem
  Chap 17 35 lượt xem
  Chap 16 40 lượt xem
  Chap 15 24 lượt xem
  Chap 14 28 lượt xem
  Chap 13 28 lượt xem
  Chap 12 23 lượt xem
  Chap 11 28 lượt xem
  Chap 10 63 lượt xem
  Chap 9 33 lượt xem
  Chap 8 39 lượt xem
  Chap 7 42 lượt xem
  Chap 6 54 lượt xem
  Chap 5 58 lượt xem
  Chap 4 37 lượt xem
  Chap 3 65 lượt xem
  Chap 2 123 lượt xem
  Chap 1 146 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!