Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Đại Hi Vương Triều minh pháp ti thủ tọa phương tranh, ghét ác như thù, gây thù hằn vô số, bị ác nhân vây công, vẫn lạc tại thương Man Sơn, linh hồn trùng sinh trên thân một tiểu hài nhi yếu kém, mang theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một bầu nhiệt huyết chi khí, lấy ác trừ ác, lấy tà chế tà, một đường sát phạt quả đoán...

Các chương


  Chap 54 6 lượt xem
  Chap 53 2 lượt xem
  Chap 52 11 lượt xem
  Chap 51 11 lượt xem
  Chap 50 20 lượt xem
  Chap 49 18 lượt xem
  Chap 48 11 lượt xem
  Chap 47 9 lượt xem
  Chap 46 8 lượt xem
  Chap 45 7 lượt xem
  Chap 44 9 lượt xem
  Chap 43 9 lượt xem
  Chap 42 13 lượt xem
  Chap 41 9 lượt xem
  Chap 40 20 lượt xem
  Chap 39 8 lượt xem
  Chap 38 9 lượt xem
  Chap 37 17 lượt xem
  Chap 36 23 lượt xem
  Chap 35 22 lượt xem
  Chap 34 18 lượt xem
  Chap 33 11 lượt xem
  Chap 32 29 lượt xem
  Chap 31 14 lượt xem
  Chap 30 12 lượt xem
  Chap 29 24 lượt xem
  Chap 28 30 lượt xem
  Chap 27 20 lượt xem
  Chap 26 35 lượt xem
  Chap 25 15 lượt xem
  Chap 24 23 lượt xem
  Chap 23 22 lượt xem
  Chap 22 43 lượt xem
  Chap 21 42 lượt xem
  Chap 20 22 lượt xem
  Chap 19 47 lượt xem
  Chap 18 33 lượt xem
  Chap 17 29 lượt xem
  Chap 16 34 lượt xem
  Chap 15 21 lượt xem
  Chap 14 21 lượt xem
  Chap 13 25 lượt xem
  Chap 12 19 lượt xem
  Chap 11 21 lượt xem
  Chap 10 56 lượt xem
  Chap 9 29 lượt xem
  Chap 8 35 lượt xem
  Chap 7 38 lượt xem
  Chap 6 50 lượt xem
  Chap 5 50 lượt xem
  Chap 4 34 lượt xem
  Chap 3 61 lượt xem
  Chap 2 119 lượt xem
  Chap 1 125 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!