Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Truyện Cổ Chân Nhân Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh.Tam tướng bất chính, ma đầu sống lại.Một câu chuyện về 1 người xuyên không không ngừng sống lại.Một cái thế giới kỳ lạ người người nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ.Xuân Thu Thiền, Nguyệt Quang Cổ, Tửu Trùng, Nhất Khí Kim Quang Trùng, Thanh Ti Cổ, Hi Vọng Cổ. . . . . .Còn có một người tận tình tung hoành tuyệt thế đại ma đầu!P/s: Main chuẩn hình là một tên ma tu, mơ ước của anh ý là trở thành Đại Ma đầu. Không riêng gì gái, trai ảnh cũng tìm cách ăn sạch.

Các chương


  Chap 51 25 lượt xem
  Chap 50 28 lượt xem
  Chap 49 11 lượt xem
  Chap 48 30 lượt xem
  Chap 47 11 lượt xem
  Chap 46 16 lượt xem
  Chap 45 15 lượt xem
  Chap 44 17 lượt xem
  Chap 43 19 lượt xem
  Chap 42 16 lượt xem
  Chap 41 17 lượt xem
  Chap 40 18 lượt xem
  Chap 39 17 lượt xem
  Chap 38 19 lượt xem
  Chap 37 10 lượt xem
  Chap 36 20 lượt xem
  Chap 35 20 lượt xem
  Chap 34 14 lượt xem
  Chap 33 29 lượt xem
  Chap 32 17 lượt xem
  Chap 31 18 lượt xem
  Chap 30 26 lượt xem
  Chap 29 17 lượt xem
  Chap 28 48 lượt xem
  Chap 27 20 lượt xem
  Chap 26 48 lượt xem
  Chap 25 19 lượt xem
  Chap 24 26 lượt xem
  Chap 23 41 lượt xem
  Chap 22 16 lượt xem
  Chap 21 19 lượt xem
  Chap 20 34 lượt xem
  Chap 19 55 lượt xem
  Chap 18 24 lượt xem
  Chap 17 51 lượt xem
  Chap 16 31 lượt xem
  Chap 15 37 lượt xem
  Chap 14 33 lượt xem
  Chap 13 33 lượt xem
  Chap 12 17 lượt xem
  Chap 11 37 lượt xem
  Chap 10 43 lượt xem
  Chap 9 46 lượt xem
  Chap 8 53 lượt xem
  Chap 7 38 lượt xem
  Chap 6 41 lượt xem
  Chap 5 46 lượt xem
  Chap 4 84 lượt xem
  Chap 3 32 lượt xem
  Chap 2 97 lượt xem
  Chap 1 96 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!