Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Dám xem thường ta, hết thảy chụp chết! Dám động ca nữ nhân, đều đã ngủ say! Thần võ đại lục, giương võ kính thần, nhất đại thiên kiêu, Võ Thánh trùng sinh, Thái Nhất Chân Thủy, luyện thể nhập đạo, quyền lay trời, chân đạp thiên kiêu, tuyệt thế Thiên Đế, vạn pháp thành không. Võ Thánh Lăng Phong, bởi vì uống trộm Thái Nhất Chân Thủy, khổ cực trùng sinh phế vật chi thân, lại bằng vào thần thủy, vài năm khổ tu, cuối cùng thành sử thượng mạnh nhất luyện đan sư

Các chương


  Chap 45 14 lượt xem
  Chap 44 6 lượt xem
  Chap 43 20 lượt xem
  Chap 42 12 lượt xem
  Chap 41 11 lượt xem
  Chap 40 23 lượt xem
  Chap 39 8 lượt xem
  Chap 38 9 lượt xem
  Chap 37 9 lượt xem
  Chap 36 8 lượt xem
  Chap 35 13 lượt xem
  Chap 34 14 lượt xem
  Chap 33 9 lượt xem
  Chap 32 9 lượt xem
  Chap 31 17 lượt xem
  Chap 30 11 lượt xem
  Chap 29 19 lượt xem
  Chap 28 11 lượt xem
  Chap 27 11 lượt xem
  Chap 26 18 lượt xem
  Chap 25 14 lượt xem
  Chap 24 13 lượt xem
  Chap 23 18 lượt xem
  Chap 22 30 lượt xem
  Chap 21 16 lượt xem
  Chap 20 21 lượt xem
  Chap 19 19 lượt xem
  Chap 18 42 lượt xem
  Chap 17 20 lượt xem
  Chap 16 32 lượt xem
  Chap 15 33 lượt xem
  Chap 14 39 lượt xem
  Chap 13 22 lượt xem
  Chap 12 34 lượt xem
  Chap 11 26 lượt xem
  Chap 10 21 lượt xem
  Chap 9 26 lượt xem
  Chap 8 28 lượt xem
  Chap 7 26 lượt xem
  Chap 6 31 lượt xem
  Chap 5 26 lượt xem
  Chap 4 25 lượt xem
  Chap 3 29 lượt xem
  Chap 2 73 lượt xem
  Chap 1 105 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!