Đánh giá


Có tổng 3 đánh giá!


Sơ lược

Seth Kwon, một chiến binh bẩm sinh, ngừng chiến đấu vì lời hứa của mìnhvới mẹ anh ... nhưng mọi thứ thay đổi khi cha anh qua đời và để lại cho anh một tin nhắn duy nhất: ". . . . .".cập nhật truyện: https://www.facebook.com/FrWither-248372906054193/

Các chương


  Chap 57 40 lượt xem
  Chap 56 15 lượt xem
  Chap 55 14 lượt xem
  Chap 54 19 lượt xem
  Chap 53 17 lượt xem
  Chap 52 10 lượt xem
  Chap 51 13 lượt xem
  Chap 50 11 lượt xem
  Chap 49 18 lượt xem
  Chap 48 15 lượt xem
  Chap 47 15 lượt xem
  Chap 46 36 lượt xem
  Chap 45 24 lượt xem
  Chap 44 19 lượt xem
  Chap 43 26 lượt xem
  Chap 42 25 lượt xem
  Chap 41 33 lượt xem
  Chap 40 28 lượt xem
  Chap 39 24 lượt xem
  Chap 38 17 lượt xem
  Chap 37 18 lượt xem
  Chap 36 16 lượt xem
  Chap 35 29 lượt xem
  Chap 34 31 lượt xem
  Chap 33 46 lượt xem
  Chap 32 38 lượt xem
  Chap 31 43 lượt xem
  Chap 30 31 lượt xem
  Chap 29 40 lượt xem
  Chap 28 35 lượt xem
  Chap 27 42 lượt xem
  Chap 26 34 lượt xem
  Chap 25 45 lượt xem
  Chap 24 47 lượt xem
  Chap 23 29 lượt xem
  Chap 22 61 lượt xem
  Chap 21 38 lượt xem
  Chap 20 41 lượt xem
  Chap 19 53 lượt xem
  Chap 18 41 lượt xem
  Chap 17 56 lượt xem
  Chap 16 46 lượt xem
  Chap 15 56 lượt xem
  Chap 14 65 lượt xem
  Chap 13 91 lượt xem
  Chap 12 60 lượt xem
  Chap 11 55 lượt xem
  Chap 10 62 lượt xem
  Chap 9 92 lượt xem
  Chap 8 91 lượt xem
  Chap 7 52 lượt xem
  Chap 6 51 lượt xem
  Chap 5 88 lượt xem
  Chap 4 69 lượt xem
  Chap 3 65 lượt xem
  Chap 2 69 lượt xem
  Chap 1 270 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!