Đánh giá


Có tổng 3 đánh giá!


Sơ lược

Seth Kwon, một chiến binh bẩm sinh, ngừng chiến đấu vì lời hứa của mìnhvới mẹ anh ... nhưng mọi thứ thay đổi khi cha anh qua đời và để lại cho anh một tin nhắn duy nhất: ". . . . .".cập nhật truyện: https://www.facebook.com/FrWither-248372906054193/

Các chương


  Chap 57 23 lượt xem
  Chap 56 10 lượt xem
  Chap 55 11 lượt xem
  Chap 54 14 lượt xem
  Chap 53 14 lượt xem
  Chap 52 7 lượt xem
  Chap 51 11 lượt xem
  Chap 50 10 lượt xem
  Chap 49 13 lượt xem
  Chap 48 11 lượt xem
  Chap 47 11 lượt xem
  Chap 46 30 lượt xem
  Chap 45 18 lượt xem
  Chap 44 13 lượt xem
  Chap 43 23 lượt xem
  Chap 42 21 lượt xem
  Chap 41 28 lượt xem
  Chap 40 24 lượt xem
  Chap 39 21 lượt xem
  Chap 38 12 lượt xem
  Chap 37 14 lượt xem
  Chap 36 14 lượt xem
  Chap 35 25 lượt xem
  Chap 34 27 lượt xem
  Chap 33 40 lượt xem
  Chap 32 31 lượt xem
  Chap 31 39 lượt xem
  Chap 30 29 lượt xem
  Chap 29 34 lượt xem
  Chap 28 32 lượt xem
  Chap 27 36 lượt xem
  Chap 26 33 lượt xem
  Chap 25 41 lượt xem
  Chap 24 42 lượt xem
  Chap 23 25 lượt xem
  Chap 22 55 lượt xem
  Chap 21 35 lượt xem
  Chap 20 36 lượt xem
  Chap 19 47 lượt xem
  Chap 18 38 lượt xem
  Chap 17 48 lượt xem
  Chap 16 42 lượt xem
  Chap 15 54 lượt xem
  Chap 14 57 lượt xem
  Chap 13 75 lượt xem
  Chap 12 53 lượt xem
  Chap 11 50 lượt xem
  Chap 10 56 lượt xem
  Chap 9 79 lượt xem
  Chap 8 82 lượt xem
  Chap 7 45 lượt xem
  Chap 6 45 lượt xem
  Chap 5 78 lượt xem
  Chap 4 66 lượt xem
  Chap 3 63 lượt xem
  Chap 2 66 lượt xem
  Chap 1 250 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!