Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Một hồi chia tay, Lý Tử Mặc cắt đi mái tóc dài, cắt luôn kỉ niệm 4 năm qua. Một hồi say rượu, thì lại nhiều thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn! Đối phương còn là một ông già 30 tuổi! Hôn nhân này bắt buộc phải li rồi! Ngày thứ 2 lại phát hiện anh ta là giáo sư mới đến của trường!

Sau khi Lý Tử Mặc bị vị giáo sư mới này kéo vào phòng làm việc, nước mắt lưng tròng nói “ giáo sư Cố, anh muốn làm gì?” vị giáo sư Cố hóa sói ghé sát bên tai cô cười cười, “em, nói, xem?

Các chương


  Chap 95 1 lượt xem
  Chap 94 2 lượt xem
  Chap 93 7 lượt xem
  Chap 92 23 lượt xem
  Chap 91 2 lượt xem
  Chap 90 4 lượt xem
  Chap 89 6 lượt xem
  Chap 88 9 lượt xem
  Chap 87 5 lượt xem
  Chap 86 8 lượt xem
  Chap 85 4 lượt xem
  Chap 84 22 lượt xem
  Chap 83 21 lượt xem
  Chap 82 5 lượt xem
  Chap 81 3 lượt xem
  Chap 80 2 lượt xem
  Chap 79 5 lượt xem
  Chap 78 6 lượt xem
  Chap 77 8 lượt xem
  Chap 76 4 lượt xem
  Chap 75 18 lượt xem
  Chap 74 24 lượt xem
  Chap 73 11 lượt xem
  Chap 72 6 lượt xem
  Chap 71 19 lượt xem
  Chap 70 10 lượt xem
  Chap 69 17 lượt xem
  Chap 68 10 lượt xem
  Chap 67 12 lượt xem
  Chap 66 30 lượt xem
  Chap 65 19 lượt xem
  Chap 64 23 lượt xem
  Chap 63 39 lượt xem
  Chap 62 23 lượt xem
  Chap 61 15 lượt xem
  Chap 60 20 lượt xem
  Chap 59 22 lượt xem
  Chap 58 71 lượt xem
  Chap 57 50 lượt xem
  Chap 56 40 lượt xem
  Chap 55 32 lượt xem
  Chap 54 38 lượt xem
  Chap 53 43 lượt xem
  Chap 52 58 lượt xem
  Chap 51 73 lượt xem
  Chap 50 63 lượt xem
  Chap 49 60 lượt xem
  Chap 48 74 lượt xem
  Chap 47 60 lượt xem
  Chap 46 73 lượt xem
  Chap 45 66 lượt xem
  Chap 44 56 lượt xem
  Chap 43 87 lượt xem
  Chap 42 109 lượt xem
  Chap 41 57 lượt xem
  Chap 40 95 lượt xem
  Chap 39 78 lượt xem
  Chap 38 52 lượt xem
  Chap 37 80 lượt xem
  Chap 36 77 lượt xem
  Chap 35 59 lượt xem
  Chap 34 55 lượt xem
  Chap 33 61 lượt xem
  Chap 32 104 lượt xem
  Chap 31 71 lượt xem
  Chap 30 76 lượt xem
  Chap 29 73 lượt xem
  Chap 28 67 lượt xem
  Chap 27 60 lượt xem
  Chap 26 56 lượt xem
  Chap 25.5 59 lượt xem
  Chap 25 70 lượt xem
  Chap 24 59 lượt xem
  Chap 23 66 lượt xem
  Chap 22 64 lượt xem
  Chap 21 87 lượt xem
  Chap 20 118 lượt xem
  Chap 19 61 lượt xem
  Chap 18 85 lượt xem
  Chap 17 72 lượt xem
  Chap 16 113 lượt xem
  Chap 15 93 lượt xem
  Chap 14 94 lượt xem
  Chap 13 86 lượt xem
  Chap 12 102 lượt xem
  Chap 11 96 lượt xem
  Chap 10 85 lượt xem
  Chap 9 102 lượt xem
  Chap 8 64 lượt xem
  Chap 7 92 lượt xem
  Chap 6 102 lượt xem
  Chap 5 85 lượt xem
  Chap 4 117 lượt xem
  Chap 3 161 lượt xem
  Chap 2 101 lượt xem
  Chap 1 104 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!