Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Câu chuyện kể về một cô gái trẻ và một đạo diễn thiên tài gặp nhau tại buổi thử vai cho các diễn viên mới.

Các chương


  Chap 53 11 lượt xem
  Chap 52 4 lượt xem
  Chap 51 4 lượt xem
  Chap 50 5 lượt xem
  Chap 49 30 lượt xem
  Chap 48 9 lượt xem
  Chap 47 18 lượt xem
  Chap 46 11 lượt xem
  Chap 45 18 lượt xem
  Chap 44 26 lượt xem
  Chap 43 22 lượt xem
  Chap 42 28 lượt xem
  Chap 41 46 lượt xem
  Chap 40 56 lượt xem
  Chap 39 46 lượt xem
  Chap 38 36 lượt xem
  Chap 37 22 lượt xem
  Chap 36 28 lượt xem
  Chap 35 34 lượt xem
  Chap 34 18 lượt xem
  Chap 33 17 lượt xem
  Chap 32 23 lượt xem
  Chap 31 39 lượt xem
  Chap 30 46 lượt xem
  Chap 29 62 lượt xem
  Chap 28 39 lượt xem
  Chap 27 27 lượt xem
  Chap 26 21 lượt xem
  Chap 25 41 lượt xem
  Chap 24 36 lượt xem
  Chap 23 55 lượt xem
  Chap 22 50 lượt xem
  Chap 21 61 lượt xem
  Chap 20 52 lượt xem
  Chap 19 69 lượt xem
  Chap 18 39 lượt xem
  Chap 17.5 30 lượt xem
  Chap 17 42 lượt xem
  Chap 16 45 lượt xem
  Chap 15 49 lượt xem
  Chap 14 74 lượt xem
  Chap 13 41 lượt xem
  Chap 12 33 lượt xem
  Chap 11 52 lượt xem
  Chap 10 30 lượt xem
  Chap 9 68 lượt xem
  Chap 8 48 lượt xem
  Chap 7 47 lượt xem
  Chap 6 79 lượt xem
  Chap 5 84 lượt xem
  Chap 4 118 lượt xem
  Chap 3 110 lượt xem
  Chap 2 94 lượt xem
  Chap 1 115 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!