Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Câu chuyện kể về một cô gái trẻ và một đạo diễn thiên tài gặp nhau tại buổi thử vai cho các diễn viên mới.

Các chương


  Chap 49 9 lượt xem
  Chap 48 2 lượt xem
  Chap 47 2 lượt xem
  Chap 46 2 lượt xem
  Chap 45 2 lượt xem
  Chap 44 12 lượt xem
  Chap 43 14 lượt xem
  Chap 42 17 lượt xem
  Chap 41 33 lượt xem
  Chap 40 37 lượt xem
  Chap 39 36 lượt xem
  Chap 38 17 lượt xem
  Chap 37 18 lượt xem
  Chap 36 12 lượt xem
  Chap 35 19 lượt xem
  Chap 34 15 lượt xem
  Chap 33 15 lượt xem
  Chap 32 16 lượt xem
  Chap 31 19 lượt xem
  Chap 30 34 lượt xem
  Chap 29 54 lượt xem
  Chap 28 31 lượt xem
  Chap 27 21 lượt xem
  Chap 26 17 lượt xem
  Chap 25 27 lượt xem
  Chap 24 24 lượt xem
  Chap 23 44 lượt xem
  Chap 22 39 lượt xem
  Chap 21 50 lượt xem
  Chap 20 45 lượt xem
  Chap 19 48 lượt xem
  Chap 18 30 lượt xem
  Chap 17.5 22 lượt xem
  Chap 17 31 lượt xem
  Chap 16 36 lượt xem
  Chap 15 38 lượt xem
  Chap 14 64 lượt xem
  Chap 13 35 lượt xem
  Chap 12 27 lượt xem
  Chap 11 46 lượt xem
  Chap 10 25 lượt xem
  Chap 9 56 lượt xem
  Chap 8 36 lượt xem
  Chap 7 38 lượt xem
  Chap 6 54 lượt xem
  Chap 5 73 lượt xem
  Chap 4 105 lượt xem
  Chap 3 99 lượt xem
  Chap 2 83 lượt xem
  Chap 1 92 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!