Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

“anh là đồ tiểu tam ác độc, trả bạn trai của tôi lại đây!” “được thôi, tôi tới làm bạn trai của em nhé ~” Ngải tiểu tiểu, thiếu nữ nhà nghèo, nhân sinh lần đầu tiên bắt tiểu tam, kết quả tiểu tam lại là mỹ nam cao phú soái? Nhân sinh đã gian nan như vậy, tiểu tam ác độc sạo lại đột nhiên hôn cô ấy?! đợi đã, hôn một cái mà thôi, tiểu tam ác độc sao lại đột nhiên giang đôi cánh ra biến thành người chim ác ma rồi chứ!

Các chương


  Chap 51 1 lượt xem
  Chap 50 2 lượt xem
  Chap 49 2 lượt xem
  Chap 48 2 lượt xem
  Chap 47 5 lượt xem
  Chap 46 12 lượt xem
  Chap 45 7 lượt xem
  Chap 44 4 lượt xem
  Chap 43 11 lượt xem
  Chap 42 4 lượt xem
  Chap 41 5 lượt xem
  Chap 40 9 lượt xem
  Chap 39 8 lượt xem
  Chap 38 4 lượt xem
  Chap 37 15 lượt xem
  Chap 36 22 lượt xem
  Chap 35 10 lượt xem
  Chap 34 32 lượt xem
  Chap 33 6 lượt xem
  Chap 32 11 lượt xem
  Chap 31 5 lượt xem
  Chap 30 35 lượt xem
  Chap 29 12 lượt xem
  Chap 28 6 lượt xem
  Chap 27 13 lượt xem
  Chap 26 21 lượt xem
  Chap 25 36 lượt xem
  Chap 24 28 lượt xem
  Chap 23 30 lượt xem
  Chap 22 22 lượt xem
  Chap 21 22 lượt xem
  Chap 20 25 lượt xem
  Chap 19 41 lượt xem
  Chap 18 13 lượt xem
  Chap 17 15 lượt xem
  Chap 16 28 lượt xem
  Chap 15 26 lượt xem
  Chap 14 15 lượt xem
  Chap 13 17 lượt xem
  Chap 12 34 lượt xem
  Chap 11 21 lượt xem
  Chap 10 24 lượt xem
  Chap 9 19 lượt xem
  Chap 8 26 lượt xem
  Chap 7 18 lượt xem
  Chap 6 21 lượt xem
  Chap 5 20 lượt xem
  Chap 4 40 lượt xem
  Chap 3 55 lượt xem
  Chap 2 25 lượt xem
  Chap 1 27 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!