Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Hàn chịch 18+ xoay quanh anh chàng có mẹ kế mới.

Các chương


  Chap 35 356 lượt xem
  Chap 34 199 lượt xem
  Chap 33 156 lượt xem
  Chap 32 133 lượt xem
  Chap 31 132 lượt xem
  Chap 30 134 lượt xem
  Chap 29 130 lượt xem
  Chap 28 464 lượt xem
  Chap 27 391 lượt xem
  Chap 26 346 lượt xem
  Chap 25 415 lượt xem
  Chap 24 384 lượt xem
  Chap 23 398 lượt xem
  Chap 22 418 lượt xem
  Chap 21 429 lượt xem
  Chap 20 464 lượt xem
  Chap 19 - Fix 460 lượt xem
  Chap 18 423 lượt xem
  Chap 17 411 lượt xem
  Chap 16 453 lượt xem
  Chap 15 585 lượt xem
  Chap 14 610 lượt xem
  Chap 13 458 lượt xem
  Chap 12 503 lượt xem
  Chap 11 487 lượt xem
  Chap 10 488 lượt xem
  Chap 9 412 lượt xem
  Chap 8 432 lượt xem
  Chap 7 468 lượt xem
  Chap 6 464 lượt xem
  Chap 5 482 lượt xem
  Chap 4 499 lượt xem
  Chap 3 491 lượt xem
  Chap 2 494 lượt xem
  Chap 1 581 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email Contact.Truyentranhaz@Gmail.com nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!