Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Biết tôi là ai, mà vẫn dám trèo lên giường của tôi sao? Chính vì biết đấy là giường của anh, mới trèo lên! Thay người rồi, tôi mới không trèo nữa!

Các chương


  Chap 23 20 lượt xem
  Chap 22 3 lượt xem
  Chap 21 13 lượt xem
  Chap 20 17 lượt xem
  Chap 19 6 lượt xem
  Chap 18 25 lượt xem
  Chap 17 40 lượt xem
  Chap 16 19 lượt xem
  Chap 15 16 lượt xem
  Chap 14 25 lượt xem
  Chap 13 83 lượt xem
  Chap 12 126 lượt xem
  Chap 11 126 lượt xem
  Chap 10 98 lượt xem
  Chap 9 160 lượt xem
  Chap 8 117 lượt xem
  Chap 7 144 lượt xem
  Chap 6 97 lượt xem
  Chap 5 143 lượt xem
  Chap 4 138 lượt xem
  Chap 3 97 lượt xem
  Chap 2 121 lượt xem
  Chap 1 100 lượt xem


Bình Luận

Vui lòng Đăng kí hoặc Đăng nhập để bình luận!
Tất cả các nội dung trên HTTP://TRUYENTRANHAZ.XYZ đều là sưu tầm trên internet. Vì thế có mội vấn đề gì liên quan đên bán quyền hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo địa chỉ email [email protected] nếu yêu cầu của bạn là hợp lý chúng tôi sẽ gỡ nội dung đó ngay lập tức.
Xin chân trọng cảm ơn !!